Misteri Kematian Manusia Telah Terpecahkan


Seiring berjalannya proses kehidupan manusia tumbuh dari kecil menjadi besar dan kembali seperti kecil lagi, hal ini adalah sesuai dengan hukum gravitasi dimana ketika benda yang awalnya dibawah kemudian dilemparkan keatas akan kembali kebawah atau ketanah lagi.

Pernyatan diatas serupa dengan ketika manusia pertama  dilahirkan dengan keadaan yang tidak mempunyai daya apa-apa kemudian menuju masa keemasan diusia remaja dan dewasa. Kemudian sampai menginjak masa tua yang keadanya semakin rapuh, ini merupakan analogi dari hukum gravitasi.
 


Maka jika kita manusia akan mengalami masa dimana kita akan kehilanga apa yang sudah kita capai pada saat ini maka kita tidak boleh sombong, adanya pencapaian saat ini adalah pemberian dari Tuhan yang maha esa. Jika anda bisa memutar waktu untuk menunda kematian apa yang akan terjadi.
 

Kematian merupakan misteri yang belum terpecahkan sejak dulu dan mungkin pada suatu masa itu akan terpecahkan dan setelah manusia mengetahui misteri itu, manusia sudah lupa akan esensi hidup. dimana manusia hidup bukan untuk meneliti kematian tapi untuk meneliti makna apa yang tersembunyi dibalik kematian.

0 Response to "Misteri Kematian Manusia Telah Terpecahkan"

Post a Comment